Category: Bệnh nhân nên biết

Hà Nội ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế quản lý, sử dụng máy…