Hà Nội ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành

>>> Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản mà hiệu quả TẠI ĐÂY❤️
UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của TP Hà Nội áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố được trang bị máy tỉnh bảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo quyết định của UBND TP.


Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố. Các cán bộ được trang bị máy tính bảng sẽ nhận tài liệu qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của thành phố (các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật sẽ được gửi bằng đường khác).


Để thực hiện có hiệu quả quy chế, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, tham mưu với UBND TP tổ chức triển khai thực hiện quy chế này; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng máy tính bảng rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị máy tính bảng theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo máy tính bảng của nhà sản xuất… khi người sử dụng có yêu cầu. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng quy chế áp dụng tại cơ quan, đơn vị, khi trang bị máy tính bảng tham gia hệ thống dùng chung của thành phố, đảm bảo an toàn thông tin, phù hợp quy chế này và quy định pháp luật liên quan.


Giao Văn phòng UBND TP chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống tin học UBND TP tại trụ sở UBND TP phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP trên máy tính bảng; hướng dẫn các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử giữa UBND TP, Chủ tịch UBND TP với các đơn vị trực thuộc thành phố.


Đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng quy chế áp dụng tại cơ quan khi trang bị máy tính bảng cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kết nối hệ thống dùng chung và gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều của thành phố, theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.


Nguyễn Hạnh

 

 

vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi