Thông tư 15/2018/TT-BYT - Quy định áp dụng giá khám chữa bệnh BHYT mới từ 15/7
loading...
15:19 19/11/2018

QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Ngày 30/05/2018, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, mức giá khám bệnh BHYT tại các cơ sở y tế KCB (mức giá này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) thay đổi như sau:

  • Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I 39.000 đồng/lượt xuống còn 33.100 đồng/lượt
  • Bệnh viện hạng II 35.000 đồng/lượt xuống còn 29.600 đồng/lượt
  • Bệnh viện hạng III 31.000 đồng/lượt xuống còn 26.200 đồng/lượt
  • Bệnh viện hạng IV 29.000 đồng/lượt xuống còn 23.300 đồng/lượt
  • Bổ sung mức giá khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã là 23.300 đồng/lượt.

Ý kiến bạn đọc