Category: Tin tức

Cán bộ, công chức… nhũng nhiễu, chặn sao?

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nhũng nhiễu, tiêu cực… ở chỗ nọ, chỗ kia không còn là “có biểu hiện” mà đã trở thành vấn nạn được chính các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thừa nhận và đang chỉ đạo các cấp, ngành phát hiện, loại bỏ,…