Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025
loading...
20:29 07/01/2021

Chiều ngày 7/1 Đảng bộ Trung tâm y tế huyện đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, đảng viên đơn vị. Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đến dự và trực tiếp quán triệt NQ.

Tại hội nghị cán bộ, đảng viên đã được nghe Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, về các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động, các khâu đột phá mà NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong đó đã lồng ghép nhiều nội dung về tình hình,  kết quả, thành tựu nổi bật của huyện Vũ Quang, cũng như các nhóm giải pháp và các khâu đột phá mà NQ Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V đề ra.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Nhất là đã nhấn mạnh đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với quán triệt Nghị quyết Đ/c Nguyễn Quang Điền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và Lãnh đạo Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện đề nghị các chi bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là thực hiện các mục tiêu mà NQ đại hội Đảng bộ Trung tâm đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị của huyện, để đưa Trung tâm y tế và huyện nhà ngày càng phát triển, vững mạnh.

Sau hội nghị quán triệt NQ, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức cho cán bộ đảng viên làm bài thu hoạch.

Xuân Hoàn – Quốc Lập

Ý kiến bạn đọc