Thông tin điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Công văn số 1279/BHXH-GĐBHYT Về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018
401/TB- SYT Sở Y Tế tạm dừng cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
147-04 Bảng giá viện phí bệnh viện Đa Khoa huyện Vũ Quang