Danh bạ điện thoại
loading...
08:49 28/04/2017

Danh sách hộp thư

- bvdkvuquang@hatinh.gov.vn hoặc benhvienvq@gmail.com

- Số điện thoại:

0393814049

- Số Fax:

0393814111

- Số điện thoại đường dây nóng:

0965041616

- Số điện thoại Giám đốc:

0913294934

- Số điện thoại Phó Giám đốc:

0949304788

Ý kiến bạn đọc