Chức năng, nhiệm vụ
loading...
08:47 28/04/2017

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong huyện và các huyện lân cận như­ Đức Thọ, Hương khê, Hương Sơn.

- Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định Sức khỏe khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

2. Đào tạo cán bộ Y tế

- Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang thuộc hạng III với chức năng nhiệm vụ thực hành đào tạo cán bộ Y tế ở bậc Sơ học, trung học của các Trường đào tạo trong cả nước gửi về th­ực tập hoặc học việc.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn.

3.  Nghiên cứu khoa học về Y học

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài Y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu về Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

- Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

- Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Y tế xã, thị trấn) thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn.

- Kết hợp với tuyến dưới cùng thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.- Tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ Y học ở cấp Bộ và cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu Y học cổ truyền, kết hợp với Y học hiện đại và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc;

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỷ thuật.

Kết hợp với tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

5. Phòng bệnh

Phối hợp với các cơ sở Y tế dự phòng huyện Vũ Quang thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

6. Hợp tác kinh tế  và các lĩnh khác về Y tế

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ Y tế: Viện phí, bảo hiểm Y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

- Quản lý tổ chức, bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính của Bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh.

7. Quản lý kinh tế.

Ý kiến bạn đọc